K a n c e l a r i e  A d w o k a c k i e
Lilianna  Filipczak-Godek  i  Damian  Dugosz
Witamy na stronie internetowej Kancelarii Adwokackich


Adwokat Lilianny Filipczak-Godek i Adwokata Damiana Dugosza


wiadczymy kompleksow pomoc prawn, na rzecz Klientw indywidualnych, przedsibiorcw oraz innych podmiotw nie prowadzcych dziaalnoci gospodarczej np. fundacji i stowarzysze.


Motywem przewodnim, ktry przywieca naszej dziaalnoci jest bezwarunkowe zaangaowanie i powicenie si w powierzone nam sprawy oraz rzeczowo, uczciwo i lojalno wobec Klientw.Nasze usugi wiadczymy na terytorium caego kraju w ramach Kancelarii Adwokackich w Kronie i Lesku.Zapraszamy do zapoznania si z nasz ofert.

 


Projekt: ART-Kros studio