Kancelaria

Świadczymy kompleksową pomoc prawną, na rzecz Klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej np. fundacji i stowarzyszeń. Motywem przewodnim naszej działalności jest bezwarunkowe zaangażowanie i poświęcenie się w powierzone nam sprawy oraz rzeczowość, uczciwość i lojalność wobec Klientów. Swoje usługi świaczymy na terytorium całego kraju w ramach Kancelarii Adwokackich w Krośnie, Lesku oraz Warszawie.

Usługi

Klienci indywidualni

Pomoc prawna skierowana do osób fizycznych, obejmująca zarówno porady prawne jak i reprezentację przed sądami, organami administracji publicznej oraz organami egzekucyjnymi.

Klienci biznesowi

Kompleksowa obsługa prawna firm, której celem jest zabezpieczenie interesów Klienta w obrocie handlowym, procesach inwestycyjnych, sporach oraz stosunkach wewnętrznych przedsiębiorstwa

Specjalizacje

Porady prawne

Szacunkowy koszt porady prawnej dla Klienta indywidualnego wynosi od 50 do 150 PLN brutto. Porada obejmuje jedno, około 45-minutowe spotkanie. W razie, gdyby Klient zdecydował się powierzyć Kancelarii Adwokackiej dalsze prowadzenie jego sprawy, np. na drodze sądowej, koszt porady zostaje zaliczony na poczet wynagrodzenia za dalszą obsługę prawną. Udzielamy porad z zakresu każdej gałęzi prawa.